Nagrody

Innowacja na SIAL 2014

Nasze produkty: Protein Shake, Veggie protein
 
 

Oryginalny smak, wygodne opakowanie, nowy koncept, zastosowanie nowej technologii nowoczesnego procesu produkcyjnego. Nasze innowacyjne produkty zdobyły uwagę członków jury i nagrodę za innowację na Międzynarodowych Targach Żywności SIAL 2014 w Paryżu.
Produkt roku 2013 w Portugalii


Nasze produkty: Protein bar, Life Energy bar

    

Produkt RokuTM jest największą na świecie nagrodą za innowację produktową w konkursie, w którym wyboru dokonują konsumenci. Produkt RokuTM jest mistrzem innowacji w konkursie rozpoznawalnym na całym świecie ! Produkt Roku działa w 39 krajach, w których cel konkursu jest ten sam wskazać konsumentom najbardziej innowacyjne produkty na ich rynku i nagrodzić uczestników za wysoką jakość i innowacyjność. Nasze produkty Protein bars i Life Energy bars zdobyły tą nagrodę w roku 2013 w Portugalii.